Periaatteet

Menorah seurakunnan periaatteita

”Se on täytetty” (Joh.19:30)
  • Seurakunta on sitoutunut apostoliseen uskontunustukseen
  • Tunnustaa Raamatun ainoaksi ja oikeaksi Jumalan sanaksi
  • Kunnioittaa jokaisen kristityn omaa kastekäsitystä
  • Haluaa tehdä yhteistyötä jokaisen apostoliseen uskontunnustukseen sitoutuvan paikallisseurakunnan kanssa
  • Siunaa Israelia 1.Moos.12:3 mukaisesti:  ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
  • Seurakunta rukoilee Israelin puolesta, tukee taloudellisesti Israelissa toimivia kristillisiä ja messiaanisia tahoja sekä jakaa tietoa Israelista.
  • Muistaa tärkeitä Israelin muisto- ja juhla-aikoja ja -päiviä opetuksin ja rukouksin
  • Muistaa, että seurakunnan pää on Jeesus – Jeshua Messias, meidän Herramme! Kunnioitamme jokaista Hänen luomaa ihmistä.